Poznejte sílu ChatGPT: Klíčové výhody konverzační AI

Pravděpodobně jste již slyšeli o novinkách v oblasti konverzační technologie, umělé inteligenci s názvem ChatGPT. ChatGPT zkrátka udělal v našem odvětví pořádné vlny!

Nejprve malá rekapitulace

Co přesně je ChatGPT? Jedná se o špičkový jazykový model vyvinutý společností OpenAI, který využívá v průběhu konverzace umělou inteligenci ke generování odpovědí podobných těm lidským. Jedná se o výkonný nástroj, který může způsobit revoluci ve způsobu, jakým společnosti komunikují se zákazníky. A pro firmy, které navrhují konverzační logiky (stejně jako Born Digital), skutečně mění pravidla hry.

V lednu 23′ Microsoft oznámil, že brzy zapojí ChatGPT pro některé své produkty. Je to skvělá zpráva a my se nemůžeme dočkat! Tedy tak trochu doslova. Proto jsme již začali využívat a implementovat výhody ChatGPT do našich vlastních procesů.

Unleashing the Power of ChatGPT

Podívejme se na klíčové výhody

1) Tvorba intentů

ChatGPT může pomoci tvůrcům konverzačních flow generovat fráze pro virtuální asistenty a požadavky zákazníka. Analýzou velkého množství zákaznických dat může ChatGPT poskytnout informace o tom, co zákazníci hledají, a pomoci společnostem vytvořit intenty, které tyto potřeby přesně odrážejí. Na obrázku níže můžete vidět, jak přesně jsme ChatGPT použili pro tvorbu intentů pro jednoho z našich klientů z oblasti e-commerce.

Utterances for chatbot using ChatGPT

Odpovědi pro chatbota za využití ChatGPT

Tyto výroky pak můžete použít i pro jiné jazyky. Přestože jiné jazyky kromě angličtiny mají k dokonalosti daleko, navržené intenty, které mohou konverzační designéři pouze kontrolovat, šetří firmám značné množství času.

Training utterances in Slovak

2) Vytvoření tréninkových sad

K trénování konverzačních modelů potřebujete kvalitní data. ChatGPT vám s tím může pomoci tím, že generuje velké množství zákaznických dat, která lze použít k trénování platformy. To může AI konverzačním platformám ušetřit čas a úsilí a vést k přesnějším a efektivnějším konverzačním designům.

3) Tvorba dokumentace

ChatGPT lze použít také k vytváření podrobné dokumentace. Ta může zahrnovat uživatelské příručky, návody k řešení problémů a další. Díky schopnosti generovat jazyk blízký lidskému je ChatGPT ideálním nástrojem pro tvorbu jasné a srozumitelné dokumentace. Při generování příruček a podobné dokumentace je nutný lidský vstup a vhled – celý proces tvorby je však s pomocí ChatGPT časově nesrovnatelně efektivnější.

Our manual on Azure Speech created with the help of ChatGPT

Our manual on Azure Speech created with the help of ChatGPT

4) Jendoduché Q&A

ChatGPT dokáže vygenerovat více možností odpovědí na danou otázku, což umožňuje konverzačním platformám AI vybrat nejvhodnější a nejefektivnější odpověď. Automatizací vytváření konverzací Q&A ChatGPT snižuje manuální úsilí potřebné k vytváření a udržování těchto konverzací, čímž uvolňuje čas a zdroje pro jiné úkoly.

ALE

Použití ChatGPT je obrovsky omezené zejména kvůli nařízení GDPR. Jednoduše nevezmete data svých zákazníků a nenakrmíte jimi ChatGPT. NIKDY.

Unleashing the Power of ChatGPT

Zadruhé, nemůžete věřit všemu, co se v aplikaci ChatGPT objeví. Koneckonců je to jen stroj – nemůže nahradit naši empatii, soucit a schopnost řešit problémy. Lidský vstup v průběhu procesu je důležitý. Poslední a nejdůležitější ALE však spočívá v tom, že ChatGPT nám může zjednodušit pracovní postupy. A to ve velkém.

Na závěr si nemůžeme odpustit fun fact

ChatGPT má ještě jedno velmi speciální využití – často ho používá vedoucí týmu našich lingvistů: Pomocí ChatGPT můžete originálním způsobem pochválit své kolegy:

Unleashing the Power of ChatGPT
/*Outbound VB*/