Automatizace emailové komunikace

Klasifikace, zpracování a automatizace zákaznických e-mailů

Využijte naši platformu poháněnou generativní AI ke klasifikaci e-mailů s jedinečnou přesností. Automatizujte odpovědi na základě své znalostní báze a zároveň analyzujte sentiment, identifikujte hlavní témata a objevujte nová. Optimalizujte routing e-mailů a pracovní postupy svého týmu.

Důvěryhodná partnerství s vedoucími značkami

98%

přesnost směrování

63%

odpovědí automatizováno

30%

redukce nákladů

Vyřizujte e-maily zákazníků rychleji a s nižšími náklady

Spolehlivé směrování e-mailů odpovědnému operátorovi

Rychlejší doba odezvy díky optimalizaci procesů

Analýza sentimentu a výskutu témat

Implementace v libovolném jazyce dle vašeho výběru

Klasifikujte příchozí zákaznické emaily

Klasifikujte a automaticky směrujte e-maily na odpovědného operátora s jedinečnou přesností pomocí našeho řešení, které využívá nejnovější generativní AI. Přiřazuje kategorie na základě přístupu založeného na znalostní bázi a zohledňuje kontext těla e-mailu, nikoli pouze klíčová slova.

Předběžné zpracování nebo plná automatizace odpovědí

Využijte znalostní bázi své společnosti k vytváření odpovědí na příchozí e-maily. Pokud dojde v e-mailu k ověření klienta, naše řešení shromažďuje další údaje prostřednictvím rozhraní API. Pokud je nutné další ověření, automatická odpověď si vyžádá potřebné informace.

Automatizujte extrakci dat z příloh

Jednoduše načtěte data z přiložených faktur, obrázků nebo jakýchkoli dokumentů v e-mailu pomocí nejnovější technologie a automaticky je vložte do své databáze. Náš nástroj umožňuje rovněž detekci podvodů.

Získejte užitečné poznatky

Analyzujte všechny příchozí e-maily zákazníků, jejich sentiment, frekvenci, sezónnost, hlavní témata a objevujte témata nová. Využijte tyto praktické poznatky pro změnu nebo další automatizaci procesů a optimalizujte výkon svých týmů.

Bezproblémová integrace s tím, co již používáte

Zjistěte, jak můžete využít naše řešení k dosažení obchodních výsledků.

/*Outbound VB*/