ODVĚTVÍ

Zdravotnictví

Snižte administrativní zátěž díky umělé inteligenci. Naše AI platforma vám umožní shromažďovat cennou zpětnou vazbu od pacientů, posílit vztahy mezi lékařem a pacientem nebo zefektivňit zpracování faktur pomocí automatizace.

Assistent
Save time

Ušetříte 1/3 času lékařů

Increasing Operator Motivation

Nižší administrativní zátěž

Zpětná vazba od pacientů

Příklad využití

Digitální lékařský asistent

Digitální lékařský asistent po celou dobu vyšetření monitoruje konverzaci, automaticky přepisuje dialog a nakonec vygeneruje celou lékařskou zprávu.

Průzkumy zákaznické spokojenosti

Získejte zpětnou vazbu od 80 % zákazníků. Náš Digitální agent může zavolat zákazníkům hned po ukončení nákupu a zeptat se jich na zpětnou vazbu.

Marketingové průzkumy

Lidé odpovídají na průzkum po telefonu s mnohem větší pravděpodobností (ve srovnání s e‑mailem, textovými zprávami nebo průzkumy chatbotů). Náš voicebot obvykle úspěšně osloví 85 % korespondentů.

Zákaznická péče s AI

Digitální agent nemluví v prázdných frázích a jde hned k věci. Kupříkladu, pokud zákazník zadal špatně PIN ke kartě, jsou zde jenom dvě možnosti, které se mohly přihodit.

Automatizovaný IT Service Desk

Digitální agent umožňuje automatizovat až 84 % interakcí na service desku. Pokud si zaměstnanec zablokoval účet nebo chybně vložil heslo, digitální agent to rozpozná v systému a jde ihned k věci.

Analytika zákaznických interakcí

Největším problémem, kterému dnes kontaktní centra po celém světě čelí, je rekordně vysoký počet zákaznických interakcí. Dochází tak k navyšování nákladů a zároveň poklesu zákaznické zkušenosti.

Automatizovaná e‑mailová komunikace

Včasná reakce na zákaznické e‑maily je pro značku zcela zásadní. Ve skutečnosti ale e‑maily často leží ve schránce i několik dní než se vůbec dostanou ke kompetentní osobě.

Automatizované zpracování faktur

Zpracovávejte a klasifikujte faktury a další podpůrné dokumenty, které vám chodí do e‑mailu pomocí umělé intelgience. Naše řešení zpracuje i výkazy práce, akceptační protokoly, průkazy totožnosti a další.

Case studies

Vylepšete zákaznickou zkušenost s digitálním kontaktním centrem

  • Naše ANALYTIKA ZÁKAZNICKÝCH INTERAKCÍ identifikuje důvody zákaznických interakcí a analyzuje jejich sentiment, ale i mnoho dalších parametrů.
  • Náš DIGITÁLNÍ AGENT (voicebot i chatbot) zvládá jak příchozí hovory a chaty, tak i odchozí kampaně. Příklady využití: péče o zákazníky, vymáhání pohledávek.
  • Naše AUTOMATIZACE E‑MAILOVÉ KOMUNIKACE klasifikuje e‑maily, s vysokou mírou pravděpodobnosti detekuje jejich téma. Odpovědi mohou být plně automatizovány nebo předzpracovány.