Dôvera: Sztuczna Inteligencja dla 1,7 mln Ubezpieczonych Klientów​

Dôvera: Sztuczna Inteligencja dla 1,7 mln Ubezpieczonych Klientów

 Dôvera Health Insurance Company, Inc. oferuje swoje usługi i zaspokaja potrzeby opieki zdrowotnej 1,7 miliona ubezpieczonych osób. 

Uznając potrzebę transformacji, Dôvera nawiązała współpracę z Born Digital, aby zoptymalizować swoje operacje poprzez wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania SI. 

Dôvera Health Insurance company introduces AI for its 1.7M insured customers

Dôvera Health Insurance Company offers its services and fulfils the healthcare needs of 1.7 million insured individuals.

Recognizing the need for transformation, Dôvera partnered with Born Digital to optimize their operations and enhance customer experience by introducing innovative AI Virtual Agents.

Phone

USE CASE

  • Agent cyfrowy (voicebot)

  • Uwierzytelnianie klienta

  • Automatyzacja aktywnych operacji

Numbers

NUMBERS

  • Oszczędza operatorom ponad 2 400 połączeń miesięcznie
  • Uwierzytelnia 64% posiadaczy polis
  • Wydaje ponad 140 kart ubezpieczeniowych miesięcznie
Strong

BENEFITS

  • Krótszy czas oczekiwania
  • Szybsze czasy reakcji
  • Optymalizacja kosztów

Wyzwanie

Pierwsze kroki dla ubezpieczającego szukającego pomocy obejmują dokładny dwuetapowy proces uwierzytelniania prowadzony przez agenta centrum kontaktowego Dôvera. Biorąc pod uwagę wrażliwy charakter informacji przechowywanych przez firmy ubezpieczeniowe, taki proces jest konieczny.

W rezultacie wydłużył się czas oczekiwania, a operatorzy zostali obciążeni powtarzającymi się i przyziemnymi zadaniami.

 

Martin Červenák, Contact Center Manager, Dôvera

Wdrożyliśmy Agenta Cyfrowego, potężne rozwiązanie, które płynnie obsługuje uwierzytelnianie ubezpieczającego. Oszczędza to cenny czas naszych operatorów i umożliwia im szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o klientach. 

Martin Červenák, 
Contact Center Manager, Dôvera 

Rozwiązanie

Po pierwsze, Dôvera wdrożyła Agenta Cyfrowego, rozwiązanie zdolne do pełnej obsługi uwierzytelniania posiadaczy polis. Skutecznie weryfikuje osoby za pomocą ich osobistych numerów identyfikacyjnych lub numerów ubezpieczenia, a także określa płatnika ubezpieczenia lub lekarza. 

Wdrożenie to zaowocowało znaczną oszczędnością czasu dla operatorów. Po pomyślnym uwierzytelnieniu ubezpieczającego przez agenta cyfrowego, generuje on kartę klienta ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dla operatorów. 

Po drugie, Dôvera i Born Digital w pełni zautomatyzowały proces zamawiania i dostarczania nowych kart polis ubezpieczeniowych. Agent cyfrowy weryfikuje tożsamość posiadacza polisy i pyta o żądany adres dostawy karty, niezależnie od tego, czy jest to jego stałe miejsce zamieszkania, czy lokalny oddział. 

 

Impact

2,400+

połączenia z operatorem oszczędzane co miesiąc

64%

uwierzytelnianie ubezpieczających

Setki

kart ubezpieczeniowych wydawanych miesięcznie

Oprócz dwóch pierwszych aplikacji, Agent Cyfrowy może również przesłać posiadaczowi polisy pocztą elektroniczną certyfikat wydania karty. Ten cyfrowy certyfikat może okazać się korzystny w sytuacjach, gdy ubezpieczający jest w podróży i wymaga takiej dokumentacji przed dostarczeniem fizycznej karty. Wdrożenie to zapewnia dodatkową wygodę i elastyczność dla ubezpieczających, zapewniając płynne i skuteczne doświadczenie.

Chcesz takiego samego sukcesu dla swojego zespołu?

/*Outbound VB*/