Cold Calling AI: Jak Pozyskiwać Nowych Klientów Za Pomocą Voicebotów Obsługujących Połączenia Wychodzące​

Cold Calling AI: Jak Pozyskiwać Nowych Klientów Za Pomocą Voicebotów Obsługujących Połączenia Wychodzące

Spis treści

Wyobraź to sobie: Siadasz się na kanapie po ciężkim dniu i nagle dzwoni telefon. Głos po drugiej stronie jest znajomy, zupełnie jak głos kolegi, który chce omówić parę spraw po pracy. Z wyjątkiem tego, że to nie kolega – to sztuczna inteligencja, przedstawiająca aktualizację produktu lub ofertę. Dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji kampanie wychodzące stają się jeszcze bardziej ludzkie, zwiększając zaangażowanie i współczynniki konwersji. 

Jak Działają Kampanie Telefoniczne Wykorzystujące AI?

Kontaktowanie się z Twoimi potencjalnymi klientami

Voicebot AI może dotrzeć do całej Twojej bazy klientów w ciągu zaledwie kilku dni. Umiejętnie dobiera klientów i ocenia ich potencjał, zapewniając przedstawicielom handlowym uporządkowaną listę do dalszych działań. Działając w ramach wstępnie zdefiniowanego scenariusza, cyfrowy agent ma na celu potwierdzenie poziomu zainteresowania ofertą i gotowości do spotkania z ludzkim przedstawicielem.

Aktualizowanie danych w Twoim systemie CRM

Czerpiąc informacje z Twojego CRM lub dowolnej innej bazy danych, cyfrowy agent automatycznie aktualizuje te cenne informacje na podstawie wyników każdego połączenia. Potrzebujesz strategicznego podejścia do ustalania terminów połączeń? Nie ma sprawy. Możesz elastycznie ustawić harmonogram w oparciu o preferencje Twojej grupy docelowej niezależnie od tego, czy chodzi o kontakt rano, czy wieczorem. Ponadto możesz zdecydować, ile razy i w jakich odstępach czasu agent cyfrowy powtórzy połączenie, jeśli potencjalny klient nie odbierze.

Dalsza automatyzacja i analiza sentymentu

Zawsze dzielimy się z naszymi klientami cennymi wskazówkami, które pozwalają jeszcze bardziej usprawnić procesy. Oprócz połączeń obsługiwanych przez boty zalecamy automatyzację dodatkowych operacji – czy to utrzymywanie aktualnej bazy danych, planowanie spotkania z przedstawicielem handlowym, czy weryfikacja tożsamości klienta.

Przed skierowaniem rozmowy do ludzkiego agenta, prawdopodobieństwo pozyskania klienta można również ocenić za pomocą zaawansowanego narzędzia, takiego jak analiza sentymentu. To jak posiadanie własnego asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, który zapewnia, że każda interakcja się liczy.

Wraz ze zbliżaniem się do 2025 roku, 75% firm zmierza w kierunku wykorzystania AI do swoich strategii cold callingu, a korzyści płynące z prowadzenia automatycznych kampanii są dość oczywiste.

Korzyści z Kampanii Wychodzących Wykorzystujących AI

Niższe Koszty i Wyższa Wydajność

Poprzez inicjowanie rozmów, zanim potencjalni klienci nawiążą kontakt z ludzkimi przedstawicielami, połączenia wykorzystujące AI zmniejszają koszty operacyjne, jednocześnie zwiększając ogólną wydajność.

Weryfikacja Potencjalnych Klientów 

Przezwyciężając trudności związane z identyfikacją właściwych leadów, sztuczna inteligencja odgrywa rolę strażnika, skutecznie weryfikując i kwalifikując potencjalnych klientów. Co ciekawe, podczas gdy 44% przedstawicieli handlowych może przerwać proces sprzedaży po otrzymaniu negatywnej informacji zwrotnej z pierwszej rozmowy, agent cyfrowy działa bez opcji zatrzymywania. Pozwala to nie tylko utrzymać ciągłość procesu, ale także zmniejsza prawdopodobieństwo negatywnych doświadczeń po stronie przedstawiciela handlowego.

Wykrywanie i Pozyskiwanie Właściwych Leadów
Sztuczna inteligencja przegląda tysiące potencjalnych klientów, identyfikując tych o najwyższym potencjale konwersji. Usprawnia to procesy wsparcia, od kwalifikacji leadów po ich utrzymanie i konwersję.

Typowe Przypadki Użycia i Czynniki Decydujące o Sukcesie

Najlepszym przykładem zastosowania jest branża ubezpieczeniowa, której klienci aktywnie poszukują najlepszych dostępnych opcji. Pozostawienie przez nich danych kontaktowych w formularzu pozwala na szybkie podjęcie kolejnych działań – tego samego dnia zarówno przez agenta AI, jak i ludzkiego przedstawiciela, zapewniając, że potencjalni klienci nie będą czekać. Pozostawienie danych kontaktowych często prowadzi do najwyższych wskaźników sukcesu, gdyż świadczy o zainteresowaniu ze strony potencjalnego klienta.

Poza ubezpieczeniami, inne branże, takie jak finanse, zarządzanie nieruchomościami i dystrybucja energii, oferują podobne możliwości. Każda branża ma swoją unikalną specyfikę, ale kluczowe jest przestrzeganie pewnych ogólnych zasad.

Tworzenie spersonalizowanych skryptów ma kluczowe znaczenie. Należy wziąć pod uwagę preferencje i potrzeby grupy docelowej oraz upewnić się, że skrypt jest zgodny z charakterem marki. Warto skonsultować się z ekspertami, zwłaszcza dostawcami platform, aby upewnić się, że skrypty są zgodne z podstawowymi wytycznymi, w tym kwestiami prawnymi, takimi jak potwierdzenie interakcji z wirtualnym agentem.

Utrzymywanie aktualnej listy potencjalnych klientów jest niezbędne. Nawet jeśli agent AI jest w stanie rozpoznać nieistniejące numery, drobne błędy mogą wpłynąć na skuteczność kampanii. Równie ważne jest kierowanie kampanii do właściwych potencjalnych klientów – przedstawianie oferty funduszu emerytalnego studentowi uniwersytetu mija się z celem. Sukces kampanii często odzwierciedla jakość Twojej bazy danych.

Rozszerz automatyzację poza same połączenia. Zautomatyzuj zadania po rozmowie, takie jak aktualizacja wpisów CRM i planowanie spotkań. Platforma Born Digital pozwala osiągnąć to w prosty sposób w ramach jednej platformy.

Zaakceptuj zmiany, gdy jest to konieczne. Jeśli liczby nie są satysfakcjonujące, nie wahaj się zmienić swojego scenariusza lub strategii. Wykorzystaj analitykę danych do pomiaru wydajności kampanii, analizy wyników i optymalizacji przyszłych strategii. Ciągła analiza i udoskonalanie skryptów, tonu głosu i ogólnej strategii są kluczowe. Konsultacje z dostawcami platform mogą również dostarczyć cennych spostrzeżeń.

Chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić własną kampanię w zaledwie kilka minut? 

Porozmawiajmy! 

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać rozwiązania firmy Born Digital w zakresie generatywnej i konwersacyjnej sztucznej inteligencji do osiągania lepszych wyników biznesowych.

/*Outbound VB*/