Přinášíme umělou inteligenci do reálného lidského světa: Seznamte se s naší digitální personou

Umělá inteligence, strojové učení a komplexní automatizace jsou v dnešním světě považovány za předstupeň k Terminátorovi Jamese Camerona. Tento předpoklad je živen nejčastější chybou při vytváření umělé inteligence: snahou vytvořit přesnou kopii lidského chování. 

Umělá inteligence není člověk, a proto je chybou pokoušet se ho napodobit. A právě zde přicházíme my, společnost Born Digital. Naučili jsme se kombinovat silné stránky technologie a lidského přístupu, abychom posloužili většímu účelu, kterým je překlenout propast mezi lidmi a profesionály v různých službách a odvětvích. Na naší bláznivé misi zavádění umělé inteligence do reálného světa jsme představili nový produkt: Digitální personu.

Bringing AI into Daily Life: Meet Our Digital Human

Digitální persona – jázda, kterou nechcete promeškat

Tento produkt využívá naší jedinečné synergie technologií k vytvoření novodobého řešení skutečných lidských problémů. Technologie řeči, vizuální umělá inteligence, konverzační umělá inteligence, analytická umělá inteligence a generativní umělá inteligence jsou některé z hlavních technologií, které jsou integrovány do naší digitální persony. V současné době máme několik praktických příkladů využití naší digitální lidské persony: Digitální lékařský asistent, Digitální úředník nebo třeba Digitální detektiv.

Seznamte se s naším digitálním lékařským asistentem

V České republice i ve světě je nedostatek lékařů. Na celém světě je ve zdravotnictví zhruba 15 milionů neobsazených míst. Z tohoto důvodu se novým standardem ve zdravotnictví staly dlouhé čekací doby a zdlouhavá vyšetření. V lepším případě se zhoršila kvalita života lidí, v horším případě to vedlo k pozdní diagnostice závažných onemocnění a snížení šancí na uzdravení. 

Zkuste si vzpomenout na svou poslední návštěvu u lékaře a zamyslete se nad tím, kolik času lékař strávil psaním lékařských zpráv, předepisováním léků, doporučováním dalších vyšetření nebo jinými úkony prováděnými na počítači. Podle průzkumu stráví lékaři více než 51 % svého času těmito administrativními úkony. To je cenný čas, který by měli věnovat pacientům. Náš digitální lékařský asistent pomáhá minimalizovat čas, který lékaři tráví administrativními úkoly – a to tím, že po vyslechnutí rozhovoru mezi lékařem a pacientem automaticky generuje lekářské zprávy nebo třeba předpisy.

Bringing AI into Daily Life: Meet Our Digital Human

Digitální lékařský asistent umožňuje lékařům věnovat se v ordinaci a při lékařské vizitě pacientovi, zatímco monitoruje, přepisuje a analyzuje jejich rozhovor. Na konci schůzky asistent automaticky vygeneruje lékařskou zprávu, kterou si lékař může prohlédnout a doplnit do ní podrobnosti. 

Digitální lékařský asistent také zlepší péči o pacienty tím, že se lékaři budou moci znovu věnovat pacientům a zároveň sbírat data, která budou analyzována pro zlepšení celého systému zdravotní péče.

Bringing AI into Daily Life: Meet Our Digital Human

Digitální úřední (e-Clerk)

Malé vesnice a odlehlá města nemají takový luxus jako urbanizované oblasti, kde je snadný přístup k veřejným a komerčním službám, jako jsou pošty, banky, pojišťovny nebo státní úřady. Druhým případem využití digitální lidské persony je digitální úředník, který může fungovat jako jednotné obslužné místo pro různé komerční služby, státní správu a obecní úřady.

Bringing AI into Daily Life: Meet Our Digital Human

Digitální úředník může provádět řadu administrativních a obchodních úkonů, včetně ověřování totožnosti zákazníka na základě rozpoznávání obličeje, nabízet platební a informační služby, skenovat a poskytovat poradenství při vyplňování státních nebo obecních dokumentů (daňová přiznání nebo příspěvky na bydlení) a nakonec pomáhat automatizovat proces zpracování těchto státních a obchodních dokumentů. Pokud umělá inteligence nedokáže vyřešit požadavek zákazníka sama, spojí ho v reálném čase se vzdáleným lidským úředníkem. 

Psychologie digitální persony

Nebojte se, psychologie naší digitální persony není natolik pokročilá, aby nahradila vašeho romantického partnera nebo nejlepšího přítele. Náš lékařský asistent a digitální úředník využívají psychologii k vytvoření důvěryhodné osobnosti a lidské prezentace, aby povzbudili běžné lidi k interakci se složitou umělou inteligencí. 

Kromě toho, co naše digitální persona v současnosti dokáže, existuje nekonečné množství potenciálních budoucích využití. Náš digitální lékařský asistent by jednoho dne mohl pomocí AI analytiky sestavovat databáze lékařských zpráv a předpovídat epidemie nebo pandemie. AI analytika by mohla posunout člověka do nové éry zdravotní péče se schopností předpovídat nemoci, jako dnes předpovídáme počasí. 

Pokud nevíte, kde začít se zaváděním umělé inteligence ve vaší společnosti nebo jak spojit technologie a dovednosti lidí, dejte nám vědět! Rádi vás nasměrujeme správným směrem.