Digitální persony: Proč dát umělé inteligenci lidskou tvář?

Digitální persony: Proč dát umělé inteligenci lidskou tvář?

Table of contents

Co jsou digitální persony

Představte si zaměstnance zákaznického servisu, který dokáže odpovědět na vaše otázky, pochopit vaše rozčarování a dokonce se usmát, aby vás uklidnil. Takový je svět digitálních person – AI chatbotů, kteří se zbavili svých beztvarých hlasů a získali realistickou lidskou podobu. Nejde jen o aatary, které známe z videoher; digitální persony posouvají hranice technologií a vytvářejí interaktivní bytosti k nerozeznání od skutečných lidí.

Proč ale dávat umělé inteligenci tvář? AI chatboti se sice stali běžnou záležitostí, ale na lidském kontaktu je něco nepopiratelně silného. V tomto článku se zabýváme důvody, proč dát AI tvář, a zkoumáme potenciální dopad, který to bude mít na naše interakce s technologiemi v budoucnosti.

Stejně jako u skutečných lidí může i u digitálního avatara vyvolat mimika obličeje pocit důvěry a porozumění.  Představte si digitálního terapeuta, který vás během rozhovoru dokáže uklidnit úsměvem nebo se naopak zamračit. Tyto jemné náznaky mohou mít velký vliv na to, jak pohodlně se uživatelé cítí při otevírání citlivých témat. Mnoho studií ukázalo, že lidé se s větší pravděpodobností svěří s problémy systému s tváří než systému bez tváře. To naznačuje, že schopnost digitální persony vyjadřovat emoce může navazovat pocity vytváření blízkého vztahu, zejména při řešení citlivých témat.

Obličej dodává složitým informacím lidský rozměr. Digitální persona dokáže vedle hlasu používat vizuální signály a neverbální komunikaci, aby vysvětlila složité pojmy. Představte si digitálního finančního poradce, který dokáže nejen vysvětlit investiční možnosti, ale také používat grafy a diagramy na obrazovce a zároveň vyjadřovat důvěru nebo opatrnost prostřednictvím výrazu obličeje. Tato kombinace vizuálního a emocionálního zapojení může usnadnit pochopení a orientaci ve složitých informacích a zlepšit tak celkový uživatelský zážitek.

Lidé touží po osobním kontaktu se značkami.  Vzpomeňte si, kdy vám při nakupování pomohl ochotný prodavač nebo rychlý zákaznický servis.  I malá gesta, jako například to, že si barista pamatuje vaši objednávku, mohou zanechat trvalý dojem.  Studie ukazují, že zákaznická zkušenost je stejně důležitá jako samotný produkt.

Vezměme si jako příklad elektronický obchod. Při online nakupování tento osobní přístup často chybí, a proto většina online interakcí představují zapomenutelné transakce. Digitální persony ale nabízejí řešení. Kombinují pohodlí online nakupování se vstřícností zaměstnance obchodu, a vytváří nezapomenutelný zážitek. I když digitální persony nemohou nahradit zvláštní vztah, který můžete mít s majitelem místní kavárny. Mohou ale vnášet do online světa lidský přístup.

Digitální persona může uživatelům poskytnout bezpečný prostor, kde mohou klást otázky a získat podporu v oblastech, kde by se s lidským zástupcem mohli cítit nepříjemně. Například člověk, který má problémy s finanční gramotností, by se mohl zdráhat diskutovat o dluzích se zaměstnancem banky. Digitální finanční poradce, který nikoho nesoudí, by však mohl vytvořit prostor pro otevřený a upřímný rozhovor. To může být zvláště cenné v případě citlivých témat, jako jsou duševní zdraví nebo finanční potíže, kde se uživatelé mohou obávat odsouzení nebo stigmatizace.

Digitální persona může být díky svému hlasovému rozhraní příjemnou alternativou pro uživatele se zrakovým postižením. Představte si digitálního asistenta, který dokáže nejen odpovídat na otázky, ale také navigovat uživatele pomocí hlasových příkazů ve složitých nabídkách a formulářích. Navíc díky možnosti přizpůsobit vzhled digitální persony, může být interakce s umělou inteligencí méně zastrašující a přístupnější širšímu publiku. Uživatelé by si například mohli vybrat digitálního asistenta, který by odrážel jejich věk, etnickou příslušnost nebo dokonce pohlavní identitu. Tato úroveň přizpůsobení může podpořit pocit spojení a pohodlí u rozmanitějšího okruhu uživatelů.

K čemu lze digitální persony využívat?

Digitální persony mohou být implementovány téměř kdekoli, od firemních webových stránek až po kiosek v kamenném obchodě, a mohou zastávat různé role, včetně digitálních bankéřů, kteří nabízejí finanční poradenství, pojišťovacích poradců, kteří pomáhají s vyřizováním pojistných událostí, a dokonce i digitálních náborářů, kteří zefektivňují proces náboru zaměstnanců. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si náš článek o 5 nejčastějších případech využití digitálních person.

Výhody umělé inteligence s lidskou tváří jsou obrovské. Digitální persony mohou poskytovat personalizovaná doporučení a podporu, odpovídat na často kladené otázky a efektivně zpracovávat úkoly, jako je plánování schůzek nebo generování odpovědí. Nejenže tak uvolní ruce svým lidským kolegům pro více komplexní práci, ale také vytvoří nepřetržitý zákaznický servis, který se přizpůsobí individuálním potřebám. Data shromážděná digitálními personami dále rozšiřují jejich schopnosti a umožňují jim poskytovat stále přesnější a užitečnější interakce.

Jak se dozvědět více o AI avatarech?

Chcete se dozvědět více? Ať už s výzkumem trhu teprve začínáte, nebo se chcete seznámit s reálnými příklady využití, máme pro vás vše, co potřebujete.  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru níže a brzy obdržíte e-knihu o digitálních personách, nebo se obraťte na náš tým odborníků pro nezávaznou konzultaci.

Subscribe to receive the e-book

Find out how you can leverage Born Digital's Generative and Conversational AI solutions to drive business results.

/*Outbound VB*/