ODVĚTVÍ

Ostatní

Poznejte lépe své zákazníky pomocí nejnovějších technologií. Využitím umělé inteligence zajistíte personalizované interakce, výrazně snížíte své náklady, optimalizujete procesy a získáte náskok před konrkurencí. Nemůžete najít vhodný případ využití? Kontaktujte nás!

Emails
Save time

Lepší zákaznická zkušenost

Increasing Operator Motivation

Vyšší motivace operátorů

Vyšší efektivita

Příklad využití

Náborový agent

Digitální agent může kontaktovat celou vaši databázi během pár minut a připravit kvalitní short‑list uchazečů.

Efektivní vymáhání pohledávek

Vyměňte rutinní volání zákazníkům s dlužnými platbami za umělou inteligenci. Hlasový asistent bez emocí odbaví třeba 1 000 hovorů za 15 minut. Zákazník získá včasné upozornění, vy zase vyšší procento úspěšně vymožených částek.

Průzkumy zákaznické spokojenosti

Získejte zpětnou vazbu od 80 % zákazníků. Náš Digitální agent může zavolat zákazníkům hned po ukončení nákupu a zeptat se jich na zpětnou vazbu.

Validace potenciálních zákazníků

Vytvořte funnel, který konvertuje. 60 % zákazníků, kteří se dostanou na short‑list vytvořený naším hlasovým asistentem jsou zákazníci, kteří jsou připraveni učinit rozhodnutí o nákupu.

Marketingové průzkumy

Lidé odpovídají na průzkum po telefonu s mnohem větší pravděpodobností (ve srovnání s e‑mailem, textovými zprávami nebo průzkumy chatbotů). Náš voicebot obvykle úspěšně osloví 85 % korespondentů.

Zákaznická péče s AI

Digitální agent nemluví v prázdných frázích a jde hned k věci. Kupříkladu, pokud zákazník zadal špatně PIN ke kartě, jsou zde jenom dvě možnosti, které se mohly přihodit.

Automatizovaný IT Service Desk

Digitální agent umožňuje automatizovat až 84 % interakcí na service desku. Pokud si zaměstnanec zablokoval účet nebo chybně vložil heslo, digitální agent to rozpozná v systému a jde ihned k věci.

HR Bot

Náš digitální agent zjednoduší váš onboarding a dokáže jej přeměnit na samoobslužný proces. Společnosti mohou automatizovat procesy, jako je odesílání dokumentů, plány školení nebo třeba pravidelné chek‑upy.

Analytika zákaznických interakcí

Největším problémem, kterému dnes kontaktní centra po celém světě čelí, je rekordně vysoký počet zákaznických interakcí. Dochází tak k navyšování nákladů a zároveň poklesu zákaznické zkušenosti.

Automatizovaná e‑mailová komunikace

Včasná reakce na zákaznické e‑maily je pro značku zcela zásadní. Ve skutečnosti ale e‑maily často leží ve schránce i několik dní než se vůbec dostanou ke kompetentní osobě.

Automatizované zpracování faktur

Zpracovávejte a klasifikujte faktury a další podpůrné dokumenty, které vám chodí do e‑mailu pomocí umělé intelgience. Naše řešení zpracuje i výkazy práce, akceptační protokoly, průkazy totožnosti a další.

Vylepšete zákaznickou zkušenost s digitálním kontaktním centrem

  • Naše ANALYTIKA ZÁKAZNICKÝCH INTERAKCÍ identifikuje důvody zákaznických interakcí a analyzuje jejich sentiment, ale i mnoho dalších parametrů.
  • Náš DIGITÁLNÍ AGENT (voicebot i chatbot) zvládá jak příchozí hovory a chaty, tak i odchozí kampaně. Příklady využití: péče o zákazníky, vymáhání pohledávek.
  • Naše AUTOMATIZACE E‑MAILOVÉ KOMUNIKACE klasifikuje e‑maily, s vysokou mírou pravděpodobnosti detekuje jejich téma. Odpovědi mohou být plně automatizovány nebo předzpracovány.
/*Outbound VB*/